TTIP - Gigantene forhandler - Hva så for Norge?

Rapport3-2015
Skrevet av:
, Martin L Grimstad
Rapporter og notater

I denne rapporten beskrives bakgrunnen for at forhandlingene om TTIP kom i gang, og trekker opp hvilke konfliktpunkter avtalepartene må bli enige om. Videre drøftes hvilke konsekvenser en avtale mellom EU og USA vil ha for Norge når det gjelder varehandel, tjenester, investeringer og offentlige anskaffelser.