Korn og konjunktur 2014. Historisk lave avlinger i Norge; rekordavlinger globalt

Rapport1-2014
Skrevet av:
, Eivind Hageberg

Korn og konjunktur presenterer den globale kornsituasjonen og den norske kornhøsten 2013, med omtale av produksjon, forbruk, handel og prisutvikling på internasjonale markeder. Vi ser at kornhøsten i Norge var variabel, med en rekordlav avling, men at internasjonale markeder ser velforsynte ut på hvete og soya. På kort sikt ser dermed forsyningssituasjonen god ut. På lengre sikt ser vi imidlerted at fallet i kornareal i Norge fortsetter. Det samme gjør de internasjonale trendene mot økt etterspørsel og mer usikkerhet på markedene. Skrevet på oppdrag fra Felleskjøpet Agri.