Østfoldkorn AS eller SA?

Notat1-2012

Notatet omhandler forskjellene mellom samvirkeforetak og aksjeselskap i forbindelse med overgangen til ny organisasjonsform i Østfoldkorn.