Framskrivninger for norsk landbruk i 2030

Notat3-2021

Notatet er skrevet på oppdrag fra Felleskjøpet for å få et nullscenario for utviklingen av norsk landbruk basert på historiske trender. Bruksavgangen har vært relativt stabil i flere tiår, samtidig som arealet i drift bare har hatt en mindre nedgang. Denne framskrivningen til 2030 basert på standard prognosemodell i excel, viser at utviklingen trolig vil fortsette med fall i antall bruk til ca. 30 000, men med kun mindre nedgang i totalareal.