Vestlandsjordbruket - vinn eller forsvinn?

Rapport2-2016
Skrevet av:
, Hanne Margrethe Johnsen

Utviklingen i vestlandsjordbruket har vært særlig krevende i årene etter årtusenskiftet. Ikke minst har store arealer med grasmark gått ut, og landsdelen produserer nå langt under potensial. Vi har sett på bakgrunnen for produksjonsfordelingen mellom kyst og flatbygder, kanaliseringspolitikken, og hvordan denne politikken i dag reverseres. Det blir vist til hvordan blant annet virkemidlene i jordbruksavtalen er en medvirkende driver i utviklingen. Rapporten er skrevet på oppdrag fra Samarbeidsrådet Vest og Møre og Romsdal Bondelag.