Dette dokumentet er et sammendrag av en analyse gjennomført av AgriAnalyse og Handelshøyskolen BI om markedsreguleringen for egg og kjøtt i Norge, samt om hvordan ansvaret påvirker Nortura og konsernets utøvelse av markedsregulatorrollen. Prosjektet er bestilt av Nortura.

Arbeidet er ledet av Christian Anton Smedshaug (daglig leder AgriAnalyse), Per Ingvar Olsen
(professor, Handelshøyskolen BI) og Martin Haaskjold Inderhaug (prosjektleder, AgriAnalyse).

Styringsgruppen for prosjektet har bestått av styreleder Trine Hasvang Vaag, Kjell S. Rakkenes (leder for styringsgruppen), Rolf Gjermund Fjeldheim (prosjektleder), Hans Thorn Wittussen
(visekonsernsjef) og Ole Nikolai Skulberg (leder Nortura Totalmarked).