Beredskap på mat og medisiner - fra "just in time" til "just in case"?

Rapport5-2022

Mat og medisiner, herunder smittevernutstyr, er helt avgjørende for et samfunns løpende funksjon, sammen med sikker energiforsyning. Dette ligger som en forutsetning for øvrig samfunnsaktivitet. Denne rapporten handler om beredskap generelt og hvorfor dette er viktig, og følgelig hva samfunnet etter vår vurdering bør gjennomføre av vesentlige tiltak framover.

Les mer om følgende emner: