Villsvin - problem for mange, nytte for få

Notat1-2018

Villsvin har, etter å økt betydelig i antall i Sverige de siste tiårene, også begynt å spre seg i Norge. Dette notatet presenterer en kortfattet oversikt over problemene dette kan få i Norge. Vi ser på utfordringene i Sverige bla.a., når det gjelder skader på jordbruk og hager, faren for smitte av sykdommer til tamsvin, jaktutøvelse, traffikulykker osv., og kostnadene knyttet til dette. Til slutt ser vi på mulige forvaltningstiltak for hvordan bestanden kan begrenses, dersom dette besluttes.