Økt norskandel av matkorn

Notat1–2022
Skrevet av:
, Ivar Pettersen

Partnerskapet for norsk matkorn og planteproteiner er et bredt samarbeid mellom parter i hele verdikjeden for korn og kornvarer i Norge med sikte på økt norskandel for matkornforsyningen. I dette notatet har Chr. Anton Smedsrud, AgriAnalyse, og Ivar Pettersen, ALO-Analyse, beskrevet hvilke utfordringer man står overfor for å øke norskandelen fra dagens situasjon, der den fluktuerer fra år til år mellom 40 og 80 prosent, til et mål på over 90 prosent.

Les mer om følgende emner: