Rapporten er den femte i rekken av Korn og konjunktur-rapporter fra AgriAnalyse som tar for seg utviklingen av kornproduksjonene, både nasjonalt og internasjonalt, med omtale av produksjon, forbruk, handel og prisutvikling i internasjonale markeder. Kornproduksjonen er avgjørende for totalproduksjonen i norsk jordbruk og norsk selvforsyning. Derfor er det viktig med en årlig oversikt over norsk produksjon av fôrkorn og matkorn, samt den internasjonale forsyningssituasjon for korn.

Årets temadel innheholder en gjennomgang av problemstillinger knyttet til beredskapslagring av matkorn.