Kompetanse blant nye bønder i Sør-Trøndelag

Rapport1-2011

Rapporten omhandler yngre nyrekrutterte bønder i Sør-Trøndelag og ser på deres kompetansenivå, samt holdninger til kompetanse, utdanning og rådgivning. Det er lagt vekt på hva slags landbruksfaglig kompetanse nyrekrutterte bønder besitter og hvordan de vurderer dagens kurs- og rådgivningstilbud. Prosjektet baserer seg i all hovedsak på en spørreundersøkelse som ble gjennomført i 2009 blant nye gårdbrukere over hele landet (Eldby og Nyhammer 2010).