Norsk honningsektor - utvikling og framtidsplaner blant norske birøktere

Rapport2-2020

AgriAnalyse har gjennomført en spørreundersøkelse blant norske birøktere der målet var å få en bedre forståelse for hva birøkterne tenker om sin birøkt og om deres planer for framtida. Denne rapporten viser resultatene fra denne spørreundersøkelsen sammen med en beskrivelse av utvikling og status blant birøktere og antall bifolk i Norge, og utviklingen av norsk honningproduksjon.