Reint mjøl i fôrsekken? Regelverk for bruk av kjøttbeinmjøl

Notat3-2012
Skrevet av:
, Eivind Hageberg

Notatet beskriver det eksisterende regelverket i Norge og EU for framstilling og bruk av kjøttbeinmjøl som fôr og gjødsel. Prosessen fram mot mulige endringer på europeisk nivå beskrives. Særlig vekt blir lagt på vedtakene om å stille krav til utblanding av kjøttbeinmjøl som skal brukes som gjødsel, og åpningen for kjøttbeinmjøl i fôr til akvakulturdyr.