Flere økologiske bønder? -hva mener bonden

Rapport9-2019

AgriAnalyse har på oppdrag fra Landbrukets Økoløft utført en elektronisk spørreundersøkelse blant norske bønder. Målet med spørreundersøkelsen var å få en bedre forståelse av hvordan både konvensjonelle og økologiske bønder tenker omkring og vurderer sin produksjon, holdninger til økologisk produksjon og hva som skal til for at flere legger om til økologisk produksjon i Norge.