Hvor langt strekker pengene? Endringer i CAP og langtidsbudsjettet

Rapport6-2011

EU Kommisjonens la i oktober i år fram lovforslag om ny landbrukspolitikk for perioden 2014 til 2020. I juni i år la de fram forslag til EUs langtidsbudsjett for samme periode. Denne rapporten ser på forslagene fra Kommisjonen både for nytt langtidsbudsjett og for endringer av landbrukspolitikken. Prosessen med disse to forslagene går parallelt og må også sees i sammenheng.