CAP post 2013

Notat3-2010

Reformen av Den felles landbrukspolitikken, omtalt som CAP post-2013, pågår nå i EU. Det er mål og retningslinjer for landbrukspolitikken etter 2013 som er i støpeskjeen. Det er debatten rundt utformingen av fremtidens landbrukspolitikk og utkastet Kommisjonen la frem som er tema i notatet.