Hvor ble det av dyrlegene? -Om mangelen på veterinærer til klinisk praksis og vakt

Rapport3-2023

Det er en kritisk mangel på veterinærer til produksjonsdyrpraksis og helge- og nattevakter i store deler av landet. I denne rapporten belyser vi hvordan utviklingen i samfunnet og i veterinærbransjen de siste 20 årene kan ha bidratt til dette, og hvordan dagens veterinærer og veterinærstudenter selv oppfatter problemet og dets årsaker.