Vestfolds grønne næringsliv - verdiskaping i landbruket og matindustrien

Rapport9-2017

Rapporten tar for seg jord- og skogbruket i Vestfolds, og deres mangfoldige verdikjeder. Vi har sett på dagens situasjon, samt utviklingstrekkene i landbruket i Vestfold relativt til den nasjonale utviklingen i norsk produksjon. Vi har fokusert på trender når det gjelder antall bruk, areal og dyretall, sysselsetting og verdiskaping innenfor jordbruk, skogbruk og foredling.