Holdninger til jordvern i befolkningen

Notat1-2011

I denne rapporten presenteres resultatene fra en spørreundersøkelse blant befolkningen om deres holdninger til jordvern. I undersøkelsen spørres det blant annet om hvor viktig jordvern er, hvor strengt jordvernet bør være og om andre samfunnsformål er viktigere enn jordvern ved eventuelle konflikter. Respondentene har blitt delt inn i forskjellige grupper basert på en rekke bakgrunnsfaktorer som kjønn, bosted, utdanning, inntekt og hvilket parti de stemmer på.