Færre og større melkebruk - hva skjer med seterdrifta?

Rapport3-2020

Seterdrifta er en særskilt verdsatt del av norsk jordbruk, men antall aktive setre med melkeproduksjon har gått nedover i takt med at melkebrukene har blitt færre og større. På bakgrunn av dette har AgriAnalyse gjennomført en spørreundersøkelse blant alle landets seterbrukere. Hensikten har vært å kartlegge hvilke utfordringer de gjenværende seterbrukerne opplever, gi en analyse av utviklingen og diskutere hva som skal til for å sikre aktivt seterbruk også i framtiden.