Bedret utnytting av viltkjøtt som en ressurs for næringsutvikling i Distrikts-Norge: -En analyse med utgangspunkt i den lokale kjøttbransjen

Rapport2-2024
Skrevet av:
, Vebjørn Bergem Sørheim

Denne rapporten er en del av prosjektet «Suksesskriterier og barrierer for norske vilt- og gårdsslakterier.» Prosjektet er finansiert via Nasjonale tilretteleggingsmidler for landbruket, og målet har vært å belyse hva som skal til for å lykkes i den lokale norske kjøttbransjen, hvilke barrierer som hindrer økt verdiskaping fra norsk viltkjøtt i dag, og hva som skal til for å redusere disse hindrene.