30 år etter spør man seg hvor seieren ble av og hvorfor suksessen tilsynelatende ga så dårlige resultater og der de som har gjennomført reformer og europeiske strategier taper velgere, mens de som ønsker mer nasjonale løsninger og mindre fri flyt vinner oppslutning. Samtidig utvikles igjen nasjonale beredskapsløsninger og forsvarsbevilgningene øker og stadige flere stiller spørsmålet om hvordan EU skal utvikles videre og hvordan framtidens handelspolitikk og europeiske samarbeid ser ut.

Du kan lese programmet for seminaret her! (PDF, 118KB)