AgriAnalyse sin visjon:

AgriAnalyse skal være en faglig premissleverandør og et kompetent utredningsmiljø i spørsmål knyttet til landbruk og politikk.

AgriAnalyse sine verdier:

AgriAnalyse skal tilstrebe og etterleve et verdisett med hensyn til arbeid og framferd.

Offensiv 

  • Vi ser muligheter og potensial
  • Vi bruker kunnskap og skaper resultater
  • Vi synes

Etterrettelig 

  • Vi søker fakta
  • Vi arbeider med utgangspunkt i vitenskapelige og forskningsmessige standarder
  • Vi er faglig uavhengig

Kompetent 

  • Vi er faglig og tematisk oppdatert
  • Vi kjenner våre omgivelser og våre kunders behov
  • Vi leverer riktig produkt til rett tid