Vekst uten økt volum - Fremtiden for norsk melkeproduksjon

Rapport4-2014
a

I rapporten presenteres funnene fra utredningen «Fremtiden for norsk melkeproduksjon» hvor vi ser på økonomien i melkeproduksjon på bruksnivå. Rapporten konkluderer blant annet med at avsetningsmulighetene for norsk melk og meieriprodukter er en av de største utfordringene for næringen.