Utvikling antall ammekyr, antall melkekyr og arealbruk

Notat3-2019
Skrevet av:

Dette notatet består hovedsakelig av et utvalg figurer og tabeller som belyser geografisk utvikling i arealbruk og storfehold i perioden 2008 til 2017. Notatet ble utarbeidet og publisert underveis i arbeidet med Rapport 4-2019 "Ammeku - rask vekst, ujevn fordeling".