Sveitsisk jordbruk - reformer og utviklingstrender

Rapport4-2007
Skrevet av:
Åge Klepp

Rapporten tar for seg endringene som har skjedd i sveitsisk landbrukspolitikk de siste 15 årene, og hvilke landbrukspolitiske grep som vil bli tatt i årene som kommer. Videre er det i rapporten sett på hvordan landbruksproduksjon, handelsavtaler og bygdeutvikling i Sveits har utviklet seg i de siste årene.