Rammebetingelser for korn- og kraftforsektoren

Notat5-1999
Skrevet av:
Chris Helen Kvendseth, Ayse Bulak Hagelia