Jordbruksstøtte - en kobling mellom matproduksjon, verdiskaping og fellesgoder

Notat4-2021

Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Matprat - Opplysningskontoret for egg og kjøtt. Hensikten er å beskrive bakgrunnen for de ulike støtteordningene, fordeling av ressursbruk for ulike støtteordninger og hvordan støttesystemet er innrettet for å nå ulike formål innenfor jordbrukspolitikken.

Les mer om følgende emner: