Fremtidsplaner for produsenter av kumelk

Rapport1-2010
Skrevet av:
Eivind Nyhammer

I rapporten presenteres hovedfunnene fra en undersøkelse blant produsenter av kumelk. Hovedfokuset i undersøkelsen var bøndenes fremtidsplaner mht. blant annet produksjonsmengde, produksjonsstrategier og investeringer. Resultatene tyder på at bøndene har offensive fremtidsplaner både med tanke på produksjonsvekst og investeringsvillighet. Vi ser også at større bruk skiller seg ut som mer satsningsvillige enn mindre bruk.