Notatet er utarbeidet som et supplement til "Verdien av norsk mat", som er skrevet i samarbeid med Tankesmien Agenda.