Endrete inntekter - gårdbrukernes vurderinger. En spørreundersøkelse om gårdbrukernes tilpasning til reduserte jordbruksinntekter

Notat2-2003
Skrevet av:
Aase Lømo