Vi arrangerte AgriAnalyses årlige internasjonale seminar fredag 15. februar i Bjørvika konferansesenter. Hovedtemaene i år var eksport av jordbruksprodukter, handelsavtaler og klimaet i den internasjonale handelspolitikken. Vi fikk også en gjennomgang av utviklingen i dansk jordbruk og trender i internasjonal finans.

Betina Pasquali de Fonseca