Dette kan reversers men vil kreve en kombinasjon av smart skattepolitikk, reguleringer, finansvirkemidler og ikke minst mot. Men når underskuddet av statsbudsjettet dekkes av oljefondets avkastning og underskuddet på statsbudsjettet av oljeeksporten virker det som om ingen egentlig føler dette er noe problem? Men i disse tider er det omstilling som hevdes å være fokus i det politiske systemet. Det er på tide å begynne.