I det offentlige ordskiftet kan man få inntrykk av at jordbruket stort sett koster forbrukere og skattebetalere betydelige midler, og at man kun får fellesgoder som matberedskap og kulturlandskap tilbake. Det er viktig å få fram verdien av trygg mat og sikker tilgang på mat, men dette er ikke den eneste ringvirkningen. Andre mye omtalte ringvirkninger er at jordbruket er en viktig distriktsnæring og at det holder kulturlandskapet oppe, noe som er bra for turisme.

Én viktig effekt av jordbrukspolitikken og statens bruk av midler som ikke er så mye omtalt, er at en betydelig matindustri står på skuldrene til jordbruket. Næringsmiddelindustrien, som hovedsakelig foredler jordbruksprodukter, men også sjømat, sysselsatte i 2015 nær 48 000 ansatte i hele landet. Denne industrisektoren omsatte for 205 milliarder kroner, som gjør den til den største fastlandsindustrien etter olje og tilknyttede næringer. En så omfattende næringsmiddelindustri ville ikke vært mulig uten en jordbruksproduksjon av det omfanget Norge har i dag.