WTO og bruddet i 2008

Notat2-2010
Skrevet av:
Ellen Henrikke Aalerud

Notatet gir en generell beskrivelse av fremgangen i WTO forhandlingene fra Uruguay-runden og frem til bruddet i Doha-runden i 2008. Videre gir notatet en beskrivelse av bakgrunnen for bruddet og status for Doha-runden.