Verdien av norsk mat

Rapport

Dette notatet handler om verdien av norsk mat. Den kan delvis måles i kroner og kalorier – men vi ønsket å utforske om hvorvidt norsk mat leverer verdier som går utover dette. Vi ønsket også å undersøke hvilket forhold befolkningen har til norsk mat og matproduksjon. Tankesmien Agenda og AgriAnalyse har samarbeidet om «Verdien av norsk mat». Vi har gjennomført en spørreundersøkelse om holdninger til mat og landbruk, intervjuet 20 fagpersoner og trukket på et bredt utvalg av skriftlige kilder under utarbeidelse av rapporten.