Utviklingen i melkeproduksjon frem mot 2017

Notat2-2013

Notatet omhandler norsk melkeproduksjon frem mot 2017, og tar for seg ulike fremgangsmåter for å anslå volumet av melk de neste 5 årene. Videre omtales noen av driveren i strukturutviklingen i melkeproduksjon og noen av virkemidlene vi har for å bremse utviklingen.