Strukturtilpasning til Efs Landbrukspolitikk

Rapport2-1992
Skrevet av:
Nils Kristian Nersten, Håkon Aass, Jon Løyland