Storfeproduksjonen fram mot 2008

Rapport1-2004
Skrevet av:
Astrid Bolstad, Odd Lutnæs, Ellen Skansaar

I denne utredningen er det gitt en beskrivelse av utviklingen innenfor storfekjøttmarkedet de senere år. Bakgrunnen for det er at en har gått fra en overproduksjonssituasjon på slutten av 1990 tallet, til en underdekningssituasjon i 2003.