Storfekjøttmarkedet fram mot 2011

Notat1-2006
Skrevet av:
Odd Lutnæs, Astrid Øversveen, Åge Klepp

I dette notatet presenteres scenarioer for det innenlandske storfekjøttmarkedet fram mot 2011. Det er foretatt beregninger og framskrivinger for forventet utvikling i etterspørselen etter storfekjøtt og produksjon av storfekjøtt.