Samsvar eller gap? Kartlegging av landbruksnæringens behov og kompetanse hos kandidater fra NLH og NVH

Notat2-2004
Skrevet av:
Aase Lømo

Bakgrunnen for prosjektet er landbruksnæringens behov for å få en oversikt over hvorvidt landbruksorganisasjonene opplever et gap mellom hva kandidater fra henholdsvis Norges landbrukshøgskole og Norges veterinærhøgskole får med seg av kompetanse, og hva næringen selv har behov for.