Samfunnsøkonomiske virkninger av et EF-tilpasset jordbruk

Rapport1-1992
Skrevet av:
Ådne Cappelen, Tor Skoglund, Erik Storm