Prognoser for marked, produksjon og inntekt for landbrukssektoren i EU: 2008-2015

Notat1-2009
Skrevet av:
Anders Andgard

Notatet er en sammenfatning av EU-kommisjonens årlige publikasjon ”Prospects for Agricultural Markets and Income in the European Union” og oppsummerer markedsutsiktene for korn, oljefrø, kjøtt, meieriprodukter samt prognoser for landbruksinntekten i EU for perioden 2008-2015.