Østerriksk alpejordbruk. Høg produksjon med småskalastruktur

Rapport3-2014
Skrevet av:
Eivind Hageberg

Østerrike er med sine varierte vekstbetingelser, sin store storfesektor og sin tradisjon for ambisiøse mål for sin landbrukspolitikk et slikt eksempel. Her sikres en stor produksjon i hele landet gjennom politiske rammevilkår som gir bonden mulighet til lønnsom drift, også med små enheter i en stat der forutsetningene varierer mye, fra høyt opp i Alpene i vest til svært fruktbare områder i øst.