Økt karbonbinding ved bruk av fangvekster på kornarealet

Rapport5-2020

Bruk av fangvekster er et aktuelt klimatiltak for å fange og lagre karbon i jord. I denne rapporten vurderes potensiale for økt bruk av fangvekster på kornarealene i Norge og hvilke virkemidler som kan brukes for å få et omfang på bruken som kan bidra til å oppfylle landbrukets klimamål. Tiltak og erfaringer fra andre land, deriblant Østerrike er vurdert. De siste årene har fangvekstarealet i Norge vært lavt. På bakgrunn av historiske tall for fangvekster fra 2002, interesse og motivasjon hos bonden, et faglig oppdatert rådgivingsapparat og politisk vilje til å støtte tiltaket, ligger forholdene til rette for en kraftig økning i fangvekstarealet fram mot 2030. Bruk av fangvekster har i tillegg flere positive effekter på jord og jordhelse.