Økende matvarepriser

Notat4-2008
Skrevet av:
Anders Andgard

Dette notatet gir en kort oversikt over de ulike forholdene som ligger bak den kraftige prisveksten en del landbruksprodukter har hatt på verdensmarkedet, og hvilken innvirkning denne utviklingen har hatt på inflasjonen i EU. Notatet ser også nærmere på tiltakene EU-kommisjonen har foreslått for å motvirke de negative virkningene av høye matvarepriser.