Odelsbarnas valg - Ei framtid som bonde?

Rapport4-2003
Skrevet av:
Chris Helen Kvendseth