Nye Bønder

Rapport1-1999
Skrevet av:
Leif Kjetil Tviberg, Eivind O. Haanes