Norsk næringsmiddelindustri - Konkurransedyktig verdiskapning i hele landet

Notat1-2013

tatet omhandler norsk næringsmiddelindustri, og gir en oversikt over strukturen og viktige økonomiske faktorer. Notatet tar for seg noen av de viktigste rammevilkårene til næringsmiddelindustrien, og at det blir avgjørende i fortsettelsen å ivareta både tollvernet og jordbruket.