Norsk meieri- og kjøttindustri i EF. En konsekvensanalyse

Rapport3-1992
Skrevet av:
Ole-Jakob Ingeborgrud